Husproduksjon, byggevarer, arkitekttenester, byggesøknader

Rett Hjem har spesialisert seg på å bygge SMART OG BILLIG, ved å endre kostnadsskapande løysingar, og gjennom effektiv innkjøp og produksjon. Har du eit hus du ønskjer å bygge, ein ide, ei skisse, eller eit foto, kan draumen bli eit nytt hus eller ny hytte.

Rett Hjem leverer ingeniør- og arkitekttenester, byggesøknader og handtverkstenester, både til nybygg og rehabilitering.

Alt arbeid blir utført under fagleg leiing av eigne ingeniørar og  byggmeister. Du kan difor vere trygg på kvalitet og byggeskikk.

Rett Hjem er godkjend ENOVA-energirådgjevar. ENOVA dekkjer 50% av kostnaden for energirådgjevnad, inkl. energimerking og tiltaksplan, dvs. kr. 5000.

Me leverer over alt.