Kontaktinformasjon

Rett Hjem
Olsvikveien 60A - 5184 Olsvik

firmapost @ retthjemeiendommer.no

Tel. +47 41266855

Joralf Rønning (siv. øk)               tel. 90163570     epost: joralf@retthjemeiendommer.no

Morten Rossland (byggm.)          tel. 90415998     epost: morten@retthjemeiendommer.no

Pranas Kizas                               tel. 41298072     epost: pranas@retthjemeiendommer.no

Francis Kulczyk (RIB-ing.)           tel. 40146125     epost: frank@retthjemeiendommer.no

Ehsan Torabi (siv. ing)                 tel. 40674288     epost: ehsan@retthjemeiendommer.no