SMART OG BILLIG BYGGING

Rett Hjem er godkjend ENOVA-energirådgjevar, og har spesialisert seg på energieffektivisering og etterisolering av eldre bustader. Optimalt valg av tiltak, samt fagmessig gjennomføring er avgjerande for at resultatet skal bli best mogeleg.

Rett Hjem byggjer nye bustader og hytter, basert på elementproduksjon i eigen fabrikk i Kinsarvik. I samarbeid med vårt søsterselskap, Rett ingeniør AS (www.rettingenior.no), tilbyr vi arkitekttenester, prosjektering, byggesøknader, etc. Uansett type leveranse, målet vårt er å levere det beste tilbodet. Det gjer vi ofte, fordi vi byggjer SMART OG BILLIG!

I heile Norge tilbyr vi byggesøknader frå kr. 8900 inkl. mva. Teikningsmateriell, 3d-illustrasjonar, etc. blir levert til kr 990 inkl. mva. pr. time, evt. fastpris.