Kontaktinformasjon

Rett Hjem
Olsvikveien 60A - 5184 Olsvik

firmapost @ retthjem.org

Tel. +47 41266855

Joralf Rønning (siv. øk)               tel. 90163570     epost: joralf.ronning@retthjem.org

Francis Kulczyk (RIB-ing.)           tel. 40146125     epost: frank@retthjemeiendommer.no

Fredrik Birkeland (byggm.)          tel. 45386411     epost: fredrik.birkeland@retthjem.org